Yavuz Sezer Memorial Talks

Biçim Manayı Etkiler: Metnin Maddesel Bağlamı ve Okuma Beklentileri

Bu konuşma iki soruya odaklanıyor. İlk olarak, okumanın edebi eleştiri, pratiklerin sosyolojisi ve kültür tarihi tarafından nasıl tasavvur edildiği analiz edilecek. Burada mühim olan, metin ve okur arasındaki ilişkinin ve anlamın üretildiği sürecin nasıl kavramsallaştırıldığı. Yani, metnin maddeselliğinin aslî önemi—D. F.

Turkish