Nafi Baba Tasavvuf Araştırmaları Merkezi

Çağdaş Türk Düşüncesinin Bir Meselesi Olarak Tasavvuf ve Tarikatlar

İsmail Kara 1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden, 1986’da İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek İslâm Enstitüsü’nünde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, editörlük ve Yayın Müdürlüğü yaptı. Yüksek Lisans eğitimini İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını yine aynı enstitüde siyaset bilimi dalında hazırladığı “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi (1908-1914)” başlıklı tezle 1993 yılında aldı. 1995-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Undefined