Bölüm Hakkında

Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Başka konuların yanısıra, Bizans, Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir.

Bölüm lisans öğrencilerine esnek bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün çekirdek programını oluşturan bir dizi ders, ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, dünya tarihi, Anadolu ve Balkanların ortaçağdan modern döneme kadar toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi konularında dersler çekirdek programı oluşturur. Bu programa niceliksel araştırma yöntemleri konusunda açılımlar sağlayacak matematik ve istatistik dersleri de dahildir. Tarih Bölümü öğrencileri birincil kaynaklar da kullanarak hazırladıkları bir tez çalışması ile mezun olurlar.

Çekirdek programa ek olarak öğrenciler zengin bir seçmeli ders havuzundan yararlanırlar. Bölüm üyeleri Asya, İslam, Akdeniz, Bizans, Osmanlı, Modern Türkiye ve Avrupa tarihinin farklı yönlerini kapsayan çok sayıda ders sunmaktadır. Arkeoloji, sanat ve mimarlık tarihi, sözlü tarih konularında dersler, öğrencileri bu tarihi ve coğrafi alanların görsel, maddi, ve sözel kültürü ile tanıştırmayı amaçlar. Öğrenciler bölüm seçmeli derslerini, veya üniversitenin sosyal bilimler, insan bilimleri, siyaset bilimi, güzel sanatlar, yabancı diller bölümlerinin sunduğu seçmeli dersleri alabilirler.

Araştırma dilleri çekirdek programın diğer bir parçasını oluşturur. Osmanlı tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrenciler Osmanlıca ve Osmanlı paleografyası dersleri alırken, Avrupa veya Bizans tarihi ile ilgilenen öğrenciler Osmanlıcaya giriş derslerine ek olarak Eski Yunanca ve Latince derslerini takip ederler. Bu ikinci seçeneği takip edecek öğrenciler, ikinci yılları içinde Yunanca veya Latince dersleri almaya başlamalıdır. Araştırma alanlarını zenginleştirip karşılaştırmalı bakış açıları geliştirebilmeleri için, öğrencilerin İngilizce dışında bir modern dil öğrenmeleri gerekir.

Tarih Bölümü’nün Felsefe, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Çift anadal programları vardır.

Oya Pancaroğlu, Chair (oya.pancaroglu@boun.edu.tr)

Koray Durak, Assistant to the Chair (koray.durak@boun.edu.tr
Aslı Özyar, Erasmus and Other Exchange Programs Coordinator (ozyar@boun.edu.tr ) 
Ahmet Ersoy, Graduate Student Advisor (ersoya@boun.edu.tr )

Oya Arıkan, Department Secretary (arikano@boun.edu.tr)

Detail from Sheet 3 of the Panorama of Istanbul by Melchior Lorichs (1562), Code. 1758, by permission of Leiden University Library