Derin Terzioğlu

Ph.D., 1999, Harvard University

(90) (212) 359 6964

Research Interests: 

Ottoman cultural and intellectual history, 1400-1700; comparative history of early modern piety; sufism and politics; practices of reading and writing; conceptions of the self and self-writing.

Selected Publications: 

“Where ilmihal meets catechism: Islamic manuals of religious instruction in the Ottoman Empire in the age of confessionalization,” Past and Present 220 (2013), forthcoming.

“Sufis in the age of state-building and confessionalization,” The Ottoman World, ed. Christine Woodhead. Routledge, 2012. 86-99. 

“Sunna-minded sufi preachers in service of the Ottoman state: the naṣīḥatnāme of Hasan addressed to Murad IV,” Archivum Ottomanicum 27 (2010): 241-312. 

“Modernleşen Osmanlılar: Orhan Pamuk’un Tarihî Romanları ve Osmanlı Tarihyazımında Yeni Eğilimler,” in Edebiyatın Omuzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, ed. Zeynep Uysal. Istanbul: İletişim, 2011. 

“Bir tercüme ve bir intihal vakası: Ya da İbn Teymiyye’nin Siyasetü’ş-şer‘iyye’sini Osmanlıcaya kim(ler) nasıl aktardı?” [A case of translation and plagiarism: On the Ottoman translation(s) of Ibn Taymiyya’s Siyasa al-shar‘iyya”] Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi 31/II (2007): 247-275.