Yavuz Sezer'in Ardından

Mimarlık tarihçisi, meslektaşımız, bölümümüz mezunu ve sevgili dostumuz Yavuz Sezer’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yavuz COVID-19’den kaynaklı komplikasyonlar sonucu 24 Mart Çarşamba günü aramızdan ayrıldı.

Yavuz Sezer, 2002 yılında lisans ve 2005 yılında da yüksek lisans derecelerini bölümümüzden aldı. 2016 yılında MIT’de Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi programında doktora eğitimini tamamlayarak, “Bibliyofilliğin Mimarisi: On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri” başlıklı olağanüstü teziyle doktor ünvanını aldı.

Yavuz Sezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde ders vermekteydi.

Yavuz “Bir Türk Âşiyânı Yapmak: Yirminci Yüzyıl Başlarında Geleneksel Osmanlı Evinin Tarihî Miras ve Mimari Model Olarak Algılanışı” başlıklı makalesini Ali Cengizkan’ın derlediği Mimar Kemalettin ve Çağı; Mimarlık / Toplumsal Yaşam / Politika (Ankara, 2009) adlı kitapta, “Hungarian Orientalism, Turanism, and Karoly Kos’s Sztambul (1918)” başlıklı çalışmasını da Centropa: A Journal of Central European Architecture and Related Arts 7 (2007) dergisinde yayınladı. Son dönemde doktora tezini yayına hazırlıyordu.

 

Yavuz Sezer İstanbul’a, bina ve sokaklarına, arşiv ve kütüphanelerine tutkuyla bağlıydı. Onu sıcak gülüşüyle, nazik ve şefkatli bir bilim insanı ve büyük umut vaadeden genç bir tarihçi olarak her zaman hatırlayacağız.