Yavuz Sezer Anısına Mimarlık ve Şehir Tarihi Bursu

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 2021-22 akademik yılından başlayarak mezunumuz ve meslektaşımız rahmetli Yavuz Sezer (1979-2021) anısına lisansüstü seviyede bir burs ihdas edecektir. Bursiyer bu sene yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran ve mimarlık ve şehir tarihi konularında uzmanlaşacak adaylar arasından bölüm dahilinde oluşturulmuş bir komite tarafından belirlenecektir. Liyakat temelinde belirlenecek olan bu iki senelik burs bölümümüze başvuracak tüm lisansüstü program adaylarına açıktır. Yavuz Sezer Mimarlık ve Şehir Tarihi Bursu her sene 9 ay boyunca verilecek aylık 1000 TL’lik bir burs yardımı olarak planlandı.
 
Yavuz Sezer, 2002 yılında lisans ve 2005 yılında da yüksek lisans derecelerini bölümümüzden aldı. 2016 yılında MIT’de Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi programında doktora eğitimini tamamlayarak, “Bibliyofilliğin Mimarisi: On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri” başlıklı olağanüstü teziyle doktor ünvanını aldı. Yavuz Sezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde ders vermekteydi.
Sezer “Bir Türk Âşiyânı Yapmak: Yirminci Yüzyıl Başlarında Geleneksel Osmanlı Evinin Tarihî Miras ve Mimari Model Olarak Algılanışı” başlıklı makalesini Ali Cengizkan’ın derlediği Mimar Kemalettin ve Çağı; Mimarlık / Toplumsal Yaşam / Politika (Ankara, 2009) adlı kitapta, “Hungarian Orientalism, Turanism, and Karoly Kos’s Sztambul (1918)” başlıklı çalışmasını da Centropa: A Journal of Central European Architecture and Related Arts 7 (2007) dergisinde yayınladı.
 
Yavuz Sezer İstanbul’a, bina ve sokaklarına, arşiv ve kütüphanelerine tutkuyla bağlı olan yetkin bir tarihçiydi. Sezer COVID-19’den kaynaklı komplikasyonlar sonucu 24 Mart 2021 Çarşamba günü aramızdan ayrıldı. Onu nazik ve şefkatli bir bilim insanı ve büyük umut vadeden genç bir tarihçi olarak her zaman sevgiyle hatırlayacağız.