Fighting Under the Same Banner: Memories from the Ottoman Theater of the Great War

Our department in colloboration with the Orient-Institut Istanbul hosted the international conference Fighting Under the Same Banner:  Memories from the Ottoman Theater of the Great War on 6-8 September. By focusing on the sources such as memoirs, diaries, and autobiographical works, as well as non-textual narratives such as postcards and audio records the conference examined the personal narratives of the Great War. The papers and the lectures discussed the different ways in which the war experience—and the anxieties, fears, and hopes—of the different ethnic elements that composed the Ottoman Army, soldiers of the Ottoman allies who served in the Middle East and the people at the home front challenge and develop our historical knowledge and understanding of the Great War.

Professor Eugene Rogan, member of the St Antony’s College, Oxford University and the director of the Middle East Centre, delivered the opening lecture of the conference at the German Consulate General on the 6th of September. The talk was on the memoirs of the Arab officers and soldiers in the Ottoman army. The presentations on Saturday took place at the Rectorate Hall of the Bogazici University. Nine papers discussed different ways in which personal narratives remembered the Great War. The presentations were followed by the keynote lecture by Professor Edhem Eldem of Bogazici University, in which he discussed the material culture and the iconography of the Great War. On Sunday, a closed workshop for the conference participants took place at the historic summer residence of the German Embassy at Tarabya and the conference concluded with a visit to the German Military cemetery located there.


Turkish: Bölümümüz, Orient-Institut Istanbul işbirliği ile 6-8 Eylül tarihlerinde Fighting Under the Same Banner: Memories from the Ottoman Theater of the Great War başlıklı uluslararası konferansa evsahipliği yaptı.  Konferansta üç gün boyunca hatıratlar, günlükler, otobiyografik eserler ile kartpostallar ve ses kayıtları gibi metin-dışı formlara sahip yaşam anlatılarından hareketle Cihan Harbi’ne dair kişisel savaş deneyimleri incelendi. Konferanstaki tebliğ ve konuşmalar, Osmanlı ordusundaki farklı etnik unsurların, Osmanlı ordusuyla beraber savaşan İttifak ordularına mensup askerlerin ve cephe gerisinde bulunanların savaş deneyimlerinin, tedirginliklerinin, korkularının ve ümitlerinin, Cihan Harbi’ne dair bilgi ve düşüncelerimizi nasıl geliştirip değiştirebileceğine dair önemli sonuçlara ulaştı.

Konferans 6 Eylül’de Alman Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde Oxford Üniversitesi St Antony’s College üyesi ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi direktörü Profesör Eugene Rogan’ın Osmanlı ordusundaki Arap asker ve subayların hatıratlarını incelediği konuşma ile açıldı. Cumartesi günkü etkinlik ise Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük salonunda gerçekleşti. Cumartesi günü Cihan Harbi’nin farklı kişisel anlatılarda nasıl hatırlandığına odaklanan dokuz tebliğ ile devam etti ve bölümümüz hocalarından Profesör Edhem Eldem’in Cihan Harbi’nin materyal kültürü ve ikonografisi üzerine olan konuşmasıyla sona erdi. Konferans Pazar günü Alman Elçiliği’nin Tarabya’daki tarihi yazlık rezidansında kapalı bir çalıştayla devam etti ve Alman Askeri Mezarlığı’nın gezisi ile sona erdi.