Konferans : Şehrin Doğası: Tarihsel ve Güncel Tartışmalar Işığında İstanbul'da Toprak, Yeşil ve Su [4-6 Mayıs 2018]

Şehrin Doğası: Tarihsel ve Güncel Tartışmalar Işığında İstanbul'da Toprak, Yeşil ve Su

4 Mayıs Cuma

(Albert Long Hall – Büyük Toplantı Salonu)

09:30  Açılış
10:00  Megaprojeler ve Şehrin Doğası – Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)
10:40  Kahve Arası

10:55  Şehirde Tarım
           Oturum Başkanı: Çiğdem Kafescioğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

·        Şehir Tarımında Su Kullanımı ve Su Hukuku – Erol Özvar (Marmara Üniversitesi)

·        İstanbul ve Galata Hendeklerinde Kentsel Toprak Kullanımı – Ayhan Han (Bilgi Üniversitesi)

·        Şehrin Boğazı: Kapanlar ve Erken Modern İstanbul Mikroekolojisi – Namık Erkal   (TED Üniversitesi)

·        On Sekizinci Yüzyılda Boğaziçi'nde Üzüm ve Şarap – Suraiya Faroqhi (İbn Haldun Üniversitesi)

·        1927 Sayımından İstanbul Manzaraları: Durağan Şehrin Bahçeleri, Bostanları ve Yangın Yerleri – Murat Güvenç  (Kadir Has Üniversitesi)

13:00  Öğle Arası

14:00   Şehir Tarımının Dönüşümleri
            Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)

·        İstanbul'un Bostanları: 1000 Yıllık bir Yerel Gıda Geleneğinden Öğrendiklerimiz -- Paul Kaldjian (Wisconsin Eau Claire Üniversitesi) ve Yılmaz Korkmaz

·        Neoliberal Politikalara Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim – Abdullah Aysu (Çiftçi-Sen)

·        Şehrin İstisna Hukuku – Fevzi Özlüer (Avukat)

·        Bereketli Toprakların Kovulması ve Yerlerinden Edilenler – Cihan Uzunçarşılı Baysal (İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması)

15:40  Kahve Arası

15:55  Şehirde Üretim – Tüketim Dinamikleri ve Şehir Tarımının Maddi Kültürü   
Çerçeve Konuşması: Köyle Kent Arasında Tarımın Değişen Halleri 
Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)

Panel :
Moderasyon : Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)

Elif İnce (Gazeteci)
Kezban Ökten  (Yedikule bostanları)
Mustafa Eryılmaz  (Yedikule bostanları)
Hasan Sargın (Yedikule bostanları)
Ezgi Çatori (Dürtük)
Zeynep Kadirbeyoğlu (Bükoop)
Ayşenur Arslanoğlu (Slowfood)
Beyhan Uzunçarşılı (Gümüşdere çiftçisi)

18.45  Ara

19:00  Açılış Kokteyli (Kennedy Lodge)

20:30  Ulaş Özdemir dinletisi – Belki Derdimize Çare Bir Çiçek: Doğa için Nefesler
(Albert Long Hall -- Büyük Toplantı Salonu)

5 Mayıs Cumartesi
(Albert Long Hall – Büyük Toplantı Salonu)

10:00  Kamusal Alanlar
Oturum Başkanı: Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi)

·        Bir Çınar, Bir Çeşme, Bir Doğa Manzarası: Erken Modern Dönemde İstanbul'un Mesireleri – Shirine Hamadeh (Koç Üniversitesi)

·        Henri Prost'un İstanbul Planlamasında Şehrin Pitoresk Peyzajının  Korunması Sorunsalı ve Kamusal Yeşil Alanlar – Cana Bilsel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

·        Parklar, Queerler ve Kamusal Müstehcenlikler – Cenk Özbay (Sabancı Üniversitesi)

12:00  Öğle Arası

13:30  Su
            Oturum Başkanı: Suna Kafadar (Boğaziçi Üniversitesi)

·        Taş ile Toprak, Kara ile Deniz, Yer ile Gök, Şehir ile Kır Arasında: İstanbul'un "Hayat Bağışlayan Su"  Kaynakları ve Balıklı Ayazması – Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi)

·        Yeraltında Kuleler: Osmanlı İstanbul'unda Su Kuyuları – Aleksandar Shopov (Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi)

·        On Dokuzuncu Yüzyılda Boğaziçi'nin Sosyal Veçhesi: Deniz, İnsan ve Lüfer — Ruhi Güler (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

·        Dünden Bugüne İstanbul'da Su Yönetimi  – Akgün İlhan (Açık Radyo)

·        Türk Boğazlar Sistemi: Değerler, Ekoloji, Denizbilim ve Gelecek Üzerine Düşünceler Emin Özsoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)

16:00  Kahve Arası

16:15  Şehrin Doğası, Tasarım ve Uygulamalar
Çerçeve konuşması: Tarihi Kentlerin Peyzajının, Yeşil Alanlarının Korunması 
Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Panel:
Moderasyon: Ahmet Ersoy  (Boğaziçi Üniversitesi)

Arda İnceoğlu (MEF Üniversitesi)
Ahmet Sezgin (MEF Üniversitesi)
Hikmet Açıkgöz (Sarıyer Belediyesi)
Jülide Karul (Cumhuriyet Ortaokulu)
Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)

19:00  Ara

20:30  Koca Dünya, Reha Erdem: Film Gösterimi ve Yönetmenin Katılımıyla Sohbet (SineBU Sinema Salonu)

6 Mayıs Pazar
(Rektörlük Konferans Salonu)

10:00  Şehirde Doğa Tahayyülleri
            Oturum Başkanı: Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi)

·        Kur'an'ın Dil ve Kavram Dünyasında Tabiatın Yeri – Mustafa Öztürk (Marmara Üniversitesi)

·        On Altıncı Yüzyıl Edebî Metinlerine Göre İstanbul'da Buluşma ve Dolaşma Mekânları – Hatice Aynur   (Şehir Üniversitesi)

·        Şehre Doğru, Suya Doğru, Kıra Doğru: 1500lerden 1700lere Haritacıların Kaleminde İstanbul'un Doğası ve Dokusu – Çiğdem Kafescioğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

·        "Bakarsan Bağ, Bakmazsan Dağ Olur": Sait Faik Abasıyanık 21. Yüzyıla Sesleniyor – Ufuk Özdağ (Hacettepe Üniversitesi)

·        Ah Gözel İstanbul: Kamera Gözünden Şehir –  Zeynep Dadak (Yönetmen)

12:30  Öğle Arası

13:30  Şehrin Canlıları
            Oturum Başkanı: Cihan Uzunçarşılı Baysal (İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması)

·         İstanbul'un Ürünleri – Neş'e Bilgin (Boğaziçi Üniversitesi)

·        "Yedikuleli"den Kültürel Mirasa: Yağlı Marulun Hikayesi – Suna Kafadar (Boğaziçi Üniversitesi)

·        İstanbul'un "Öteki" Nüfusu: Hayırsızada'dan Kısırkaya'ya Sokak Hayvanları – Gizem Haspolat (Boğaziçi Üniversitesi)

·        İstanbul'un Ormanları, Biyolojik Zenginliği ve Şehirleşmenin Etkileri –

Ünal Akkemik (Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı)

·        Kuşların Gözünden İstanbul'un Doğası ve Geleceği – Kerem Ali Boyla (Uzman Ekolog)

15:30  Kahve Arası

15:45  Forum: Şehrin Doğasını Yeniden Düşünmek
Moderasyon: Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)

Düzenleyenler:

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi