Department member Assoc. Prof. Dr. Noémi Lévy-Aksu’s work permit has been revoked by the 22 February 2017 decision of the Council of Higher Education Executive Board

 
Kamuoyunun dikkatine:
 
Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu’nun çalışma izni 22 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararı ile iptal edilmiş, kendisinin bölümümüzdeki görevine son verilmiştir. 
 
Osmanlı hukuk tarihi ve toplumsal tarihi konularında uluslararası çapta tanınan Lévy-Aksu'nun yayımlanan araştırmaları ve sürdürmekte olduğu projeleri, kendisinin temsil ettiği akademik özveri ve değerlerin en bariz kanıtıdır. Lévy-Aksu, geç Osmanlı döneminde asayiş ve idare konulu çalışmalarını İngilizce, Türkçe ve Fransızca olarak saygın mecralarda yayımlayarak kendi alanına yeni ufuklar kazandırmış, alanındaki en uzman araştırmacılarla ortak çalışmalara imza atmıştır. Doktora derecesini aldığı 2010 yılından bugüne kadar tamamladığı yayınlar ve verdiği konferanslar hem nicelik hem nitelik açısından akademik başarı kavramının en somut tanımıdır. Birikim, özgür düşünce ve yaratıcı yaklaşımın ortaya çıkardığı bu tür çalışmalar ancak akademik değerlerin takdir ve teşvik edildiği ortamlarda sürdürülebilir. Lévy-Aksu'nun görevinin sonlandırılmasını, sürdürülebilir akademik ortamın yok edilmesine yönelik bir adım olarak yorumlamaktayız.
 
Noémi Lévy-Aksu, akademik prensiplerinden ödün vermeden çalışan ve her zaman yapabileceğinin en iyisini gözeten bir bilim insanıdır; Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde her anlamda örnek bir araştırmacı, eğitmen ve danışman olmuştur. Öğrencileri ve meslektaşlarının her zaman yanında olmuş, bölümümüzün Erasmus ve Değişim Programları Koordinatörlüğünü büyük bir heves ve dikkatle yürütüp, öğrencilerimizin birçok yeni değişim programından faydalanmasına imkan veren anlaşmaların gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle geç Osmanlı dönemi ve modern Türkiye üzerine zorunlu ve seçmeli olarak lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veren Lévy-Aksu bir yandan da Tarih Bölümü’nün Avrupa tarihi alanında zorunlu dersleri olan Latince derslerini vermiştir.
 
Noémi Lévy-Aksu'nun çalışma izni iptal edilerek görevine son verilmesinin yarattığı boşluğun bedeli sadece bölümümüzü değil tüm Türkiye kamuoyunu ilgilendirmelidir. Akademik bir temele dayanmayan bu karar, hem Boğaziçi Üniversitesi camiasında hem de Türkiye genelinde el üstünde tutulması gereken eğitim, öğrenim ve araştırma değerlerinin hiçe sayılıp, günbegün adeta eritildiğinin acı kanıtıdır. Lévy-Aksu'nun işine son verilmesi, üniversitemizin akademik ilkeleri ve akademik özerklik açılarından kabul edilemeyecek bir durumdur.
 
Noémi Lévy-Aksu'nun çalışma izninin iptali ile Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü bu ders yılını eksilerek tamamlamak durumunda bırakılmış ve öğrencilerimiz akademik bir değerden mahrum kalmıştır. Bu eksiklik ve mahrumiyetin etkilerinin Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı olamayacağını tüm Türkiye kamuoyuna ve uluslararası akademik çevrelere saygıyla bildiririz.
 
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri